Chcesz korzystać z „małego ZUS" od 2019 roku? Zarejestruj się do 8 stycznia!

Od 1 stycznia 2019 roku przedsiębiorcy, którzy działają na niewielką skalę, mogą skorzystać z kolejnej ulgi w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne, czyli „małego ZUS". Jeśli przychody za ubiegły rok z działalności gospodarczej nie przekroczą trzydziestokrotności minimalnego wynagrodzenia (63 tys. zł za 2018 rok), można płacić obniżone, proporcjonalne do przychodu, składki na ubezpieczenia społeczne.

Przypominamy, że przedsiębiorcy, którzy spełniają warunki do skorzystania z ulgi i chcą płacić niższe składki w roku 2019, w okresie od 1 do 8 stycznia 2019 powinni wyrejestrować się z dotychczasowych ubezpieczeń i zarejestrować się do „małego ZUS" z nowym kodem tytułu ubezpieczenia (05 90 xx – jeśli nie masz ustalonego prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, 05 92 xx – jeśli masz ustalone prawo do renty).

Zmianę tę można przeprowadzić online poprzez www.ceidg.gov.pl, wypełniając formularz ZUS ZUA lub ZUS ZZA.

BIURO RACHUNKOWE
Jolanta Mizia
ul. Moniuszki 16/55
43-400 Cieszyn
NIP 5482127798
Telefon 792 304 577

Kontakt

BIURO RACHUNKOWE
Jolanta Mizia
ul. Moniuszki 16/55
43-400 Cieszyn
NIP 5482127798
Telefon 792 304 577

Categorised in: