Obowiązek wpisania się do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR).

Osoby sprawujące kontrolę nad spółkami prawa handlowego mogą mieć obowiązek wpisania się do
Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR).

Jest to publiczny rejestr, w którym gromadzone są informacje o osobach fizycznych, sprawujących
bezpośrednią kontrolę nad spółkami prawa handlowego.

Sprawdź, kto musi się zgłosić do CRBR:

https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/zakladanie-firmy/chce-zalozyc-spolke-z-o-o/centralny-rejestr-beneficjentow-rzeczywistych-dla-osob-kontrolujacych-spolki-handlowe?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=artykul_crbr_biura_rachunkowe

BIURO RACHUNKOWE
Jolanta Mizia
ul. Moniuszki 16/55
43-400 Cieszyn
NIP 5482127798
Telefon 792 304 577

Kontakt

BIURO RACHUNKOWE
Jolanta Mizia
ul. Moniuszki 16/55
43-400 Cieszyn
NIP 5482127798
Telefon 792 304 577

Categorised in: