Obsługa kadrowo-płacowa

 • sporządzanie umów o pracę, wypowiedzeń i dokumentów dotyczących rozwiązania stosunku pracy
 • sporządzanie umów cywilnoprawnych: zlecenia, o dzieło, innych
 • sporządzanie świadectw pracy
 • przygotowanie dokumentacji dotyczącej zawierania i rozwiązywania umów o pracę
 • sporządzanie dokumentacji dotyczącej urlopów
 • naliczanie list płac z uwzględnieniem: zwolnień lekarskich, urlopów , dodatków i potrąceń
 • sporządzanie rocznych informacji o dochodach dla pracowników (PIT-11)
 • prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników
 • prowadzenie rejestrów zasiłków
 • sporządzenie deklaracji rocznych do US (PIT-4R)
 • sporządzanie deklaracji ZUS
 • współpraca z Klientem przy inspekcjach i kontrolach  PIP, ZUS i US
 • wystawianie zaświadczeń o wysokości zarobków i okresie zatrudnienia
 • przygotowanie imiennych raportów osób ubezpieczonych
 • przygotowanie i wysyłka deklaracji zgłoszeniowych i wyrejestrowań z ZUS (ZUS ZUA, ZUS ZZA, ZUS ZWUA)
 • wysyłka deklaracji ZUS i Raportów ZUS RSA, ZUS RZA, ZUS RCA
 • przygotowanie deklaracji, informacji i wniosków PFRON, np. INF-P-P (informacja o wynagrodzeniu, zatrudnieniu i stopniu niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych) i Wn-D (wniosek o wypłatę miesięcznego dofinansowania  do wynagrodzenia pracowników niepełnosprawnych)
 • doradztwo w sprawach kadrowo-płacowych w ramach świadczonej obsługi
 • zakładanie i prowadzenie akt osobowych pracowników
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy

BIURO RACHUNKOWE
Jolanta Mizia
Plac Wolności 3
(dawny budynek Policji)
43-400 Cieszyn
NIP 5482127798
Telefon 792 304 577

Kontakt

BIURO RACHUNKOWE
Jolanta Mizia
Plac Wolności 3
(dawny budynek Policji)
43-400 Cieszyn
NIP 5482127798
Telefon 792 304 577