Od 1 stycznia 2018 roku obowiązek przesyłania pliku JPK dla Mikroprzedsiębiorów!

Od 1 stycznia 2018 roku ustawodawca nakłada na najmniejszych przedsiębiorców (Mikroprzedsiębiorców) obowiązek prowadzenia księgowości w formie elektronicznej i comiesięcznego przesyłania, bez wezwania organu podatkowego, ewidencji VAT sprzedaży i zakupów w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej (w formie plików JPK).

 

Dla Mikroprzedsiębiorców w praktyce oznacza to, iż od 1 stycznia 2018 niemożliwe będzie samodzielne prowadzenie przez nich księgowości w formie papierowej. Obowiązkiem każdego Mikroprzedsiębiorcy będzie prowadzenie księgowości w formie elektronicznej i przesyłanie w takiej formie do urzędu wymaganych danych.

Ponadto od 1 lipca 2018 oprócz JPK_VAT urzędy skarbowe będą miały prawo zażądać od przedsiębiorców pozostałych struktur JPK:

  • JPK_FA - dotyczy wystawionych faktur sprzedaży
  • JPK_KR - księgi rachunkowe
  • JPK_PKPIR - podatkowa księga przychodów i rozchodów
  • JPK_EWP - ewidencja przychodów (ryczałt)
  • JPK_WB - wyciągi bankowe
  • JPK_MAG - ewidencja magazynowa 

Najtańsze programy księgowe to wydatek rzędu kilkuset złotych oraz dodatkowo coroczne opłaty za przedłużenie licencji i aktualizacje. Konieczne również jest biegłe posługiwanie się komputerem i poruszanie się w takim programie. Dla wielu Mikroprzedsiębiorców to duży problem.

 

Wychodząc naprzeciw tej grupie podatników przygotowaliśmy atrakcyjną promocję na usługi księgowe – 50% rabatu przez 2 pierwsze miesiące dla prowadzących do tej pory księgowość samodzielnie. 

 

Jakie kary grożą za niedostarczenie JPK?

Kara porządkowa do 2800 zł (2016 r.)Kara za bezzasadne odmówienie okazania lub nie przedstawienie w wyznaczonym terminie dokumentów, których obowiązek posiadania wynika z przepisów prawa, ksiąg podatkowych, dowodów księgowych będących podstawą zapisów w tych księgach.

Kara grzywny do 720 stawek dziennych (do 19 200 000 zł)Kara grzywny za udaremnienie lub utrudnienie wykonania czynności służbowej, w szczególności nie okazanie księgi lub innego dokumentu dotyczącego prowadzonej działalności gospodarczej lub zniszczenie, uszkodzenie, uczynienie bezużyteczną, ukrycie lub usunięcie księgi lub innego dokumentu

Kara grzywny do 120/240 stawek dziennych (do 3,2 mln/6,4 mln zł w 2017 r.) Kara grzywny za niezłożenie w terminie informacji podatkowej lub złożenie nieprawdziwej informacji podatkowej. Informacją podatkową jest m.in informacja o prowadzonej ewidencji VAT, która jest przekazywana w postaci struktury JPK_VAT.

BIURO RACHUNKOWE
Jolanta Mizia
ul. Moniuszki 16/55
43-400 Cieszyn
NIP 5482127798
Telefon 792 304 577

Kontakt

BIURO RACHUNKOWE
Jolanta Mizia
ul. Moniuszki 16/55
43-400 Cieszyn
NIP 5482127798
Telefon 792 304 577

Categorised in: