Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów

 • prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów
 • ewidencja zakupów i sprzedaży VAT
 • prowadzenie rejestrów VAT
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 • ustalanie wysokości miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy
 • sporządzanie i składanie deklaracji podatkowych w zakresie podatku od towarów i usług (VAT)
 • sporządzanie rocznych informacji o wysokości dochodów lub strat z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej
 • sporządzanie i elektroniczne przesyłanie deklaracji i raportów ZUS
 • prowadzenie dokumentacji pracowniczej
 • reprezentacja przed organami skarbowymi oraz ZUS
 • uczestniczenie w kontrolach skarbowych
 • bezpłatne konsultacje z zakresu obsługi księgowej

BIURO RACHUNKOWE
Jolanta Mizia
Plac Wolności 3
(dawny budynek Policji)
43-400 Cieszyn
NIP 5482127798
Telefon 792 304 577

Kontakt

BIURO RACHUNKOWE
Jolanta Mizia
Plac Wolności 3
(dawny budynek Policji)
43-400 Cieszyn
NIP 5482127798
Telefon 792 304 577