Uproszczenia w podatku dochodowym - komunikat Ministerstwa Finansów
Przegląd Podatku Dochodowego nr 13 (469) z dnia 1.07.2018

Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej (www.mf.gov.pl) opublikowało komunikat, z którego wynika, że resort ten pracuje nad uproszczeniami podatkowymi. Zmiany mają być zgodne z filozofią 3xP, czyli stworzeniem systemu podatkowego przejrzystego, prostego i przyjaznego dla podatników, w tym przedsiębiorców.

Z komunikatu dowiadujemy się, że w zakresie podatku dochodowego planuje się:

  • obniżenie stawki podatku CIT do 9% dla małych firm,
  • podwyższenie z 20.000 euro do 150.000 zł limitu wartości samochodu osobowego, do którego odpisy amortyzacyjne będą zaliczane do kosztów uzyskania przychodów,
  • wprowadzenie możliwości obniżenia przychodu o hipotetyczny (faktycznie nieponiesiony) koszt odsetkowy; łączna kwota kosztów z tego tytułu będzie jednak limitowana,
  • wprowadzenie możliwość uwzględnienia wartości zadłużenia (w tym pożyczki) w kosztach uzyskania przychodów z tytułu wniesienia takiego zobowiązania tytułem wkładu do spółki,
  • wprowadzenie ulgi "Innovation Box"; ulga miałaby polegać na preferencyjnym opodatkowaniu (np. obniżoną stawką podatkową) kwalifikowanego dochodu, wyodrębnionego z całości dochodu podatnika, uzyskiwanego ze składników własności intelektualnej chronionych przez m.in. patent, prawo ochronne na wzór użytkowy, prawo z rejestracji wzoru przemysłowego czy prawo autorskie; warunkiem koniecznym dla skorzystania z projektowanej preferencji ma być wymóg prowadzenia przez podatnika działalności badawczo-rozwojowej związanej z wytworzeniem, rozwojem lub ulepszaniem składnika własności intelektualnej,
  • wprowadzenie rozwiązania pozwalającego na jednorazowe rozliczenie całości poniesionej straty, jeżeli nie przekracza ona 5 mln zł w jednym roku podatkowym,
  • podwyższenie progu "małego podatnika" w PIT i CIT do 2 mln euro rocznej wartości sprzedaży; dzięki temu większa liczba przedsiębiorców ma skorzystać z bardziej korzystnych zasad amortyzacji, rozliczeń kwartalnych czy w przypadku CIT - niższej stawki podatku,
  • wprowadzenie możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych wynagrodzenia za pracę współpracującego małżonka oraz małoletnich dzieci podatnika,
  • aby pięcioletni termin, po którym dom, czy mieszkanie może być sprzedane bez podatku, u spadkobiercy był liczony od momentu nabycia nieruchomości przez spadkodawcę (obecnie jest on liczony od nabycia przez spadkobiercę); koszty nabycia czy wytworzenia nieruchomości przez spadkodawcę mają być również kosztem u spadkobiercy; podobnie kosztem u spadkobiercy mają być także długi i ciężary spadkowe, w tym roszczenia o zachowek,
  • wydłużenie do 3 lat okresu, w jakim ma nastąpić wydatkowanie na nabycie - również to ostateczne - własności innego mieszkania czy domu celem skorzystania z tzw. ulgi mieszkaniowej; obecnie termin ten wynosi 2 lata; ponadto ma być rozszerzony katalog wydatków na cele mieszkaniowe, aby znalazły się w nim także wydatki na przebudowę lub remont lokalu, które podatnik poniesie, zanim stanie się jego właścicielem.

BIURO RACHUNKOWE
Jolanta Mizia
ul. Moniuszki 16/55
43-400 Cieszyn
NIP 5482127798
Telefon 792 304 577

Kontakt

BIURO RACHUNKOWE
Jolanta Mizia
ul. Moniuszki 16/55
43-400 Cieszyn
NIP 5482127798
Telefon 792 304 577

Categorised in: