Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

  • prowadzenie ewidencji Ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
  • sporządzanie i elektroniczne przesyłanie deklaracji i raportów ZUS
  • prowadzenie dokumentacji pracowniczej
  • reprezentacja przed organami skarbowymi oraz ZUS
  • uczestniczenie w kontrolach skarbowych
  • bezpłatne konsultacje z zakresu obsługi księgowej
  • sporządzanie i składanie deklaracji podatkowych w zakresie podatku od towarów i usług (VAT)
  • sporządzanie rocznych informacji o wysokości dochodów lub strat z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej
  • sporządzanie ewidencji zakupów i sprzedaży VAT
  • sporządzanie ewidencji środków trwałych i wyposażenia

BIURO RACHUNKOWE
Jolanta Mizia
Plac Wolności 3
(dawny budynek Policji)
43-400 Cieszyn
NIP 5482127798
Telefon 792 304 577

Kontakt

BIURO RACHUNKOWE
Jolanta Mizia
Plac Wolności 3
(dawny budynek Policji)
43-400 Cieszyn
NIP 5482127798
Telefon 792 304 577