Sukcesja – nowe przepisy wchodzą w życie

25 listopada br. wejdą w życie przepisy, które umożliwią zabezpieczenie zmian pokoleniowych w firmach i pozwolą na zachowanie ciągłości działania w przypadku śmierci przedsiębiorcy.

Przedsiębiorca może samodzielnie wyznaczyć tzw. zarządcę sukcesyjnego, aby zapewnić ciągłość działania firmy. Taka osoba będzie prowadziła firmę w imieniu następców prawnych przedsiębiorcy, aż do zakończenia postępowania spadkowego.

Wpisu o wyznaczeniu zarządcy sukcesyjnego przedsiębiorca może dokonać on-line za pośrednictwem systemu CEIDG.

https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/zamykanie-firmy/chce-zakonczyc-dzialalnosc-jednoosobowa/zarzad-sukcesyjny-ulatwienie-w-przekazywaniu-firmy-nastepcom?utm_source=2018mail67&butm_medium=link4&utm_campaign=2018mail

BIURO RACHUNKOWE
Jolanta Mizia
ul. Moniuszki 16/55
43-400 Cieszyn
NIP 5482127798
Telefon 792 304 577

Kontakt

BIURO RACHUNKOWE
Jolanta Mizia
ul. Moniuszki 16/55
43-400 Cieszyn
NIP 5482127798
Telefon 792 304 577

Categorised in: