Dodatkowe usługi

 • tworzenie planu kont zgodnie z obowiązującą ustawą o rachunkowości
 • ustalanie wykazu kont księgi głównej w oparciu o specyfikę działalności organizacji poprzez odpowiednie ujęcie przychodów oraz kosztów
 • opracowywanie polityki rachunkowości
 • opracowywanie instrukcji obiegu dokumentów
 • opracowywanie regulaminu pracy
 • opracowywanie regulaminu wynagradzania
 • opracowywanie polityki ochrony danych osobowych
 • sporządzanie sprawozdań finansowych, bilansu oraz rachunku zysków i strat
 • sporządzanie sprawozdań GUS
 • sporządzanie wniosków kredytowych
 • sporządzanie wniosków leasingowych
 • sporządzanie wniosków o dotacje z PUP, Funduszy Europejskich
 • rozliczanie dotacji z PUP, Funduszy Europejskich, środków budżetowych
 • sporządzanie dokumentów do KRS
 • przygotowanie deklaracji, informacji i wniosków PFRON, np. INF-P-P (informacja o wynagrodzeniu, zatrudnieniu i stopniu niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych) i Wn-D (wniosek o wypłatę miesięcznego dofinansowania  do wynagrodzenia pracowników niepełnosprawnych)
 • obsługa transakcji wewnątrzwspólnotowych
 • rozliczanie opłat za korzystanie ze środowiska
 • sporządzanie zestawień i raportów na potrzeby Klienta
 • odbiór dokumentów u Klienta
 • świadczenie usług w siedzibie Klienta
 • nadzór merytoryczny nad działami księgowymi i kadrowo-płacowymi u Klienta
 • instruktaż dla przedsiębiorcy i jego pracowników administracyjno-księgowych oraz kadrowo-płacowych w zakresie prowadzenia dokumentacji administracyjno-księgowej i kadrowo-płacowej oraz przygotowywania jej do biura rachunkowego
 • outsourcing pracowników
 • pomoc w zarejestrowaniu działalności gospodarczej
 • zarejestrowanie w KRS spółki z o.o.

BIURO RACHUNKOWE
Jolanta Mizia
Plac Wolności 3
(dawny budynek Policji)
43-400 Cieszyn
NIP 5482127798
Telefon 792 304 577

Kontakt

BIURO RACHUNKOWE
Jolanta Mizia
Plac Wolności 3
(dawny budynek Policji)
43-400 Cieszyn
NIP 5482127798
Telefon 792 304 577